"Enter"a basıp içeriğe geçin

Üretim, Tüketim, Bölüşüm ve Dağıtım

Homo Economicus: İktisadi/Rasyonel İnsan

Laissez Faire Laissez Passer: Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!

Ceteris Paribus: Diğer tüm durumlar/değişkenler sabitken/veriyken